Gomen NASAi

$2.00

Coated Full-Color printed stickers
3.5"x3" Matte Vinyl
GOMEN NASAI! WATASHI WA BAKA GAIJIN!!!
( /)w(\)

Share